วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

การผสมภาพเหยี่ยวกับม้า

สอนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นตัวหนังสือสวยๆของ Photoshop CS6

การทำโลโก้ง่ายๆการทำแบนเนอร์เคลื่อนไหว

การทำพื้นหลังลายกราฟิก

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

การทำโปสเตอร์ภาพยนต์

การทำปกหนังสือแนวอาร์ต

การใส่แสงแฟร์ในภาพ

การทำ Effect ซ้อนภาพ

การนำภาพใส่ในข้อความ
การใส่ตัวอักษร

การเปลี่ยนฉากหลัง